LNB Zinātniskie raksti 9

21.00
Latvijas Nacionālajā bibliotēka
Zinātniskie raksti
9 (XIXXX) sējums
Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā


Soft cover 173x242 mm 282 pages 
Published by National Library of Latvia
ISSN 2661-5134 ISSN 1691-5941

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2021. gada augustā norisinājās starptautisks zinātnisks simpozijs “Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 9. (XXIX) sējums ir balstīts simpozija referātos. Sējumā publicēto 13 pētījumu autori pārstāv dažādas atmiņas institūcijas (bibliotēkas, muzejus, mākslas galerijas un universitātes) Latvijā un ārzemēs. Sējumā iekļautie raksti aptver plašu tēmu loku saistībā ar fotogrāfiju kā kultūras mantojumu, tā saglabāšanu, izpēti un interpretēšanu. Sējums veidots kā daudzveidīgs uzziņu avots visiem, kas interesējas par 19. un 20. gadsimta kultūras un mākslas vēsturi, kā arī vizuālās kultūras izpēti sociālo un humanitāro zinātņu kontekstā.

Proceedings of the National Library of Latvia
Volume 9 (XXIX)
Mapping Methods and Materials: Photographic Heritage in Cultural and Art-historical Research

The National Library of Latvia hosted the international symposium "Mapping Methods and Materials: Photographic Heritage in Cultural and Art-historical Research" in August 2021. The articles included in Volume 9 (XXIX) of the Proceedings of the National Library of Latvia are based on the research papers presented at the symposium. The volume covers a broad range of topics examining photography as cultural heritage and its preservation, research, and interpretation. It will be relevant to the museum, library, and archive professionals who work with photographic heritage, visual culture, and the arts. The volume is intended to serve as a practical resource for those instructors and students in humanities and social sciences whose interests include visual culture and photographic heritage as well as a broader field of 19th and 20th-century history.

Share