Vilis Kasims
Lizergīnblūzs

5.00 Sold Out


mīkstais vāks
125x185 mm
112 lpp.
ISBN 978-9934-591-02-0

Viļa Kasima miniatūru krājumā apkopoti vairāk nekā 30 pēdējo divu gadu laikā tapuši īsprozas darbi, no kuriem daļa jau ir publicēti Latvijas plašsaziņas līdzekļos, ieskaitot žurnālus “Domuzīme” un “Konteksts”, kā arī lasīti dažādos pasākumos. Krājuma darbi izceļas ar valodas, struktūras un žanru daudzveidību. To vidū ir gan dzejprozai tuvi teksti, gan reālistiski īsstāsti, gan sirreālas etīdes. Saturiskajā ziņā uzsvars ir likts uz attiecībām starp cilvēkiem – romantiskajām, ģimenes un draudzības saitēm –, kuru atspoguļojums uzsver ikdienišķu saskarsmju neizbēgamo savādumu un šķietami fantastisku ainu ciešo saikni ar vispārcilvēcisku pieredzi. Visas šīs miniatūras sakņojas autora un citu cilvēku personiskajā pieredzē, kas arī kalpo par krājuma vienojošo elementu un pamatu tā kopējai struktūrai – nosacīti hronoloģiskam pieaugšanas ceļam pamīšus atpazīstamā un fantastiskā pasaulē.

Autors par jauniznākušo krājumu teic: "Lai gan ikkatra no "Lizergīnblūza" miniatūrām ir iekšēji pabeigts un pašpietiekams stāsts, visas kopā tās izveido vienotu, vēl pavisam citādu pasauli. Par spīti bieži fantastiskajiem tēliem un ainām, šī pasaule ir ļoti personīgas realitātes atspoguļojums. Tās centrā ir dzīves pieredzi neizbēgami pavadošās sajūtas, kas "Lizergīnblūzā" ir pamīšus atkailinātas un izkrāšņotas, lai atkal padarītu tās svešas un tāpēc iedarbīgas."

Share