Roberts Valzers
Laupītājs

5.00

Roberts Valzers (1878–1956) ir ievērojams modernisma autors, svarīga 20. gadsimta vācu un šveiciešu literatūras figūra. Savā daiļradē viņš šarmanti un oriģināli izmantojis šveiciešu vācu valodas elementus, kā arī jaucis kopā ļoti personīgus vērojumus ar metatekstiem, tostarp arī citu literāro darbu variācijām un apcerēm par tiem. Valzers kā postmodernisma priekšvēstnesis savienojis dažādus stilus, ielas valodu un ļoti augstu reģistru. Latviski viņa darbi līdz šim nav tulkoti. Valzers ietilpst plašākā Eiropas literāra mantojumā, ar ko nu ir iespējams iepazīties arī latviski lasošie lasītāji. Rakstniece un publiciste Sūzena Zontāga Valzeru nodēvējusi par trūkstošo posmu starp Kleistu un Kafku. Romānu no vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš.

Rakstniece un publiciste Anna Glazova romāna “Laupītājs” pēcvārdā raksta: " Valzers ir nevis dziļuma, bet virspusējības meistars... Visa Valzera proza ir sarakstīta nevis no sākuma uz beigām, bet it kā pēc beigām: tieši tas bija prātā Valteram Benjaminam, kad viņš par Valzeru sacīja, ka visi viņa varoņi ir it kā izārstējušies un ka visi viņa teksti sākas tur, kur beidzas pasaka. Šo pašu īpatnību novērtēja arī Francs Kafka, uz kuru Valzers bija atstājis lielu iespaidu, daļēji ietekmējot."

Share