Stikla Strenči
Glass Strenči

60.00 Sold Out

Second print run of 400 copies
Soft cover
240x330 mm
204 pages
ISBN 978-9934-591-00-6

“Glass Strenči” is a book about what was possibly the most visually documented settlement in interwar Europe.

The creative collective “Orbita” in collaboration with photography editor Anna Volkova and designer Alexey Murashko has published a new book of photographs called “Glass Strenči” which contains an extensive selection of images from the archives of a photography studio in a Latvian town Strenči (now the archive is in the collection of the Latvian Museum of Photography). The book includes an essay by historian Kirill Kobrin.

The photographs created by the founder of the studio Dāvis Spunde, and his successors the Krauklis family, show a period in history when the Latvian nation was beginning to form after the newly acquired independence; they describe the daily life of the Latvian province hidden from “Big History” and, of course, the technical progress, which slowly but steadily changed the local life.

Fotogrāmata “Stikla Strenči” – tas ir stāsts par Strenču pilsētu laika posmā starp diviem pasaules kariem. Grāmata sastādīta no Strenču fotodarbnīcas fotonegatīvu attēliem – šie negatīvi atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīvā. Grāmata “Stikla Strenči”, vienlaikus palikdama vēstures dokuments, demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfiju. “To laiku vecmeistaru nākotnē vērstais skatiens saskatīja vienu, bet tagad tas krustojas ar mūsu skatienu, kas apguvis jau vēlāk izstrādāto fotovalodu un ko stipri ietekmējusi kinomāksla,” – priekšvārdā raksta Anna Volkova. ”Stikla Strenči” – tas ir stāsts par to, kā šie ļaudis varēja dzīvot, nevis par to, kā dzīvoja.

Grāmatā iekļauta vēsturnieka Kirila Kobrina eseja angļu un latviešu valodā.

Книга фотографий «Stikla Strenči» -- это рассказ о жизни латвийского города Стренчи в период между двух мировых войн. Книга составлена из архивных изображений фотомастерской Стренчи коллекции Латвийского музея фотографии. Оставаясь документом истории, она демонстрирует современный взгляд на архивную фотографию. «Тогда взгляд старых мастеров, устремленный в будущее, видел одно, теперь он пересекается с нашим взглядом, уже освоившим выработанный позднее фото язык и находящийся под большим влиянием кинематографа», - пишет в предисловии составитель книги Анна Волкова. «Stikla Strenči» — это рассказ о том, как эти люди могли бы жить, а не о том как жили».

В книгу включено эссе историка Кирилла Кобрина на английском и латышском языках.

Эссе на русском можно прочитать на портале colta.ru

Share