Сергей Тимофеев. Stereo
Sergejs Timofejevs. Stereo

7.00
Двуязычный сборник поэзии Сергея Тимофеева включает тексты автора на русском языке и переводы на латышский.


мягкая обложка с вырубкой
150x190 mm
128 стр.
ISBN 978-9934-8361-0-7

“В книгу вошли избранные стихотворения поэта: лишённые датировок и расположенные вопреки хронологии, они демонстрируют всю цельность поэтики Тимофеева, остающейся верной себе на протяжении более двадцати лет. Можно сказать, что ключевая тема этой поэзии — проживание времени, наблюдение за его течением. Многочисленные повседневные события, которыми буквально наполнены эти тексты, лишь подчёркивают временную протяжённость, меланхолическую «вброшенность» человека в бытие. Возможно, и уютный сюрреализм, прокрадывающийся во многие тексты Тимофеева, — лишь один из способов расчертить матрицу времени, сделать его течение более дробным, ухватив его образ, скрытый за бесконечными ритуалами повседневности.” Кирилл Корчагин

Sergeja Timofejeva bilingvālais dzejas krājums Stereo, kurā lasāmi 34 autora dzejoļi krieviski ar atdzejojumiem latviešu valodā. Atdzejojumus veidojuši Andris Akmentiņš, Maira Asare, Ingmāra Balode un Pēteris Draguns.

“Sergeja Timofejeva dzeja ir mūsdienīga, pieauguša vīrieša pasaules redzējums; tā šķiet rakstīta tādā brieduma stadijā, kurā zūd milzīgas ambīcijas, bet visbūtiskākais kļūst patiesīgums pret sevi un lasītāju [...] Krājumā atrodamas arī tīras poētiskas plūsmas, kas atkāpjas no autoram ierastās prozaiskās manieres un, lai arī rakstītas verlibrā, rada iespaidu, ka tikušas slīpētas un rūpīgi audzētas, lai kļūtu blīvākas, daudznozīmīgākas. [...] Timofejevs raksta par būtisko un vienkāršo. Ir grūti konkretizēt, bet varbūt drīkst teikt: par spēju novērtēt to, kas cilvēkam dots; par vēsturi; par mīlestību (lai gan tas jau kļūst diezgan nekonkrēti). Viņa dzejai cauri spīd gudra cilvēkmīlestība, izglītotas personības viedoklis par ģimeni, par dzīvi vispār, par sabiedrību un laikmetu, kurš jāpieņem tāds, kāds ir. Dzejā aprakstītās ģeogrāfiskās vietas ikvienam lasītājam ir pazīstamas, personas – zināmas un tematika (Timofejeva paaudzei) – nozīmīga.” Ivars Šteinbergs

Share