Сергей Тимофеев Реплика
Sergejs Timofejevs Replika

12.00 Sold Out

«Реплика» – это уже третий билингвальный сборник Сергея Тимофеева. Здесь опубликованы стихи, написанные им за последние 5 лет, и переводы на латышский подготовленные латвийскими поэтами как Арвис Вигулс, Томс Трейбергс и Андрис Акментиньш. 
В издание входит и небольшой блокнот, выполненный в общем дизайне книги, и при этом абсолютно пустой. По замыслу автора, Сергея Тимофеева, и дизайнера книги Алексея Мурашко, это своего рода возможность читательской «реплики», свободное пространство листа, которое читатель сможет восполнить по своему усмотрению, своим текстом, своей реакцией.


твердая обложка
145x230 mm
80 стр.
ISBN 978-9934-8753-3-5


“Replika” ir trešais Sergeja Timofejeva latviešu un krievu valodā izdotais dzejas krājums, un tajā apkopoti pēdējo piecu gadu laikā sarakstītie dzejoļi, kā arī atdzejojumi latviešu valodā, ko veikuši tādi talantīgi dzejnieki kā Arvis Viguls, Toms Treibergs un Andris Akmentiņš. Izdevumā iekļauts arī neliels, tukšs bloknots. Šādā veidā autors Sergejs Timofejevs un grāmatas dizainers Aleksejs Muraško dod vietu lasītāju “replikām” – baltas lapas brīvo telpu lasītājs varēs aizpildīt pēc saviem ieskatiem, ar saviem tekstiem un savām reakcijām.

Share