Ojārs Vācietis Ояр Вациетис
Vaši s akcentom pokloņņiki

9.00


mīkstie vāki
124x180 mm
206 lpp.
ISBN 978-9934-591-10-5

Ojārs Vācietis dzejas krājums “Vaši s akcentom pokloņņiki”. Šajā grāmatā apkopoti dzejoļi, ko Vācietis sacerējis krievu valodā.

Daļa grāmatā iekļauto dzejoļu ir Ojāra Vācieša oriģinālie teksti, kas sarakstīti viņa daiļrades agrīnajā periodā, savukārt daļa – viņa paša veiktie savu dzejoļu atdzejojumi krieviski. Šie darbi nekad iepriekš vienkopus grāmatā nav tikuši publicēti; dzejoļu rokraksti glabājas Ojāra Vācieša muzejā. Grāmatas priekšvārdā ieskicēts šo darbu rašanās konteksts, kā arī izsekota Ojāra Vācieša saikne ar krievu dzeju – ar pazīšanos, par kuru dzejnieks sacījis: “Krievu dzeja manī vienā mirklī pēkšņi ieplūda. Burtiski dienas un naktis lasīju, jūtot, ka man tā jāiepazīst un jāapgūst.”

Grāmatā iekļautas arī Ojāra Vācieša vēstules un zīmītes, kuras viņš krieviski sūtījis rakstniekam Viktoram Lagzdiņam un savai sievai – dzejniecei Ludmilai Azarovai. Kādā no šīm zīmītēm Ludmilai Vācietis parakstījies “Vaši s akcentom pokloņņiki” (“Jūsu pielūdzēji ar akcentu”), un nu šis ironiskais paraksts kalpo par šī krājuma nosaukumu.

Оярs Вациетис «Vaši s akcentom pokloņņiki»
В книге Ояра Вациетиса «Vaši s akcentom pokloņņiki» собраны стихотворения поэта, созданные им на русском языке.

Часть стихотворений в книге — оригинальные тексты, написанные Ояром Вациетисом в ранний период его творчества, часть — выполненные поэтом переводы на русский язык собственных стихотворений. Собранные в книге стихотворения ранее не печатались, их рукописи хранятся в Музее Ояра Вациетиса.

В предисловии к сборнику обрисован контекст, в котором создавались публикуемые стихотворения, прослеживается связь Ояра Вациетиса с русской поэзией, о знакомстве с которой поэт говорил: «Русская поэзия в меня прямо-таки хлынула. Читал буквально дни и ночи, чувствуя, что должен это узнать, этим овладеть». Здесь же приводятся письма и записки Ояра Вациетиса, которые он писал своим корреспондентам на русском языке — писателю Виктору Лагздыньшу и жене, поэтессе Людмиле Азаровой. В одной из записок ей он как раз и подписывается «Vaši s akcentom pokloņņiki», эта ироническая подпись послужила названием для данного сборника.

Share