Mari Konno
snow sniegs снег

7.00 Sold Out
Mari Konno krājums “Sniegs”lasītāju ieved japāņu tradicionālā žanra – tankas – pasaulē. Grāmata izdota četrās valodās – japāņu, angļu, latviešu un krievu. Tulkojumus veikuši literatūrā sevi pierādījuši dzejnieki un atdzejotāji: Amelia Fielden, Edvīns Raups, Sergejs Timofejevs un Aleksandrs Zapoļs. Grāmatas sastādītājs un redaktors – dzejnieks un atdzejotājs Ivars Šteinbergs.

сборник японской поэтессы Мари Конно “Снег”, который знакомит читателя с миром традиционного японского жанра – танка. Книга вышла на четырех языках – японском, английском, латышском и русском. Над переводами работали поэты и переводчики поэзии Амелия Филден, Эдвин Раупс, Сергей Тимофеев и Александр Заполь. Составитель сборника и редактор — поэт и переводчик Иварс Штейнбергс.

Tanka ir japāņu klasiskās dzejas forma un viens no visplašāk pārstāvētajiem japāņu literatūras žanriem. 20. gadsimta otrajā pusē, kad japāņu izcelsmes amerikāņu dzejnieki sāka publicēt tankas angļu valodā, pasaules popularitāti iemantoja starptautiskā tanka, kas kļuva par kultūru mijiedarbības tiltu.

Танка — классическая форма японской поэзии и один из самых распространенных японских литературных жанров. Во второй половине двадцатого века, когда американские поэты японского происхождения стали публиковать танка на английском, танка получила международную популярность, перекинув мостик между культурами.

Mari Konno ir dzejnieku grupas “Mirai” (“Nākotne”) dalībniece. Viņa darbojas arī žurnāla “Mirai” redaktoru padomē un ir Japānas tankas biedrības (“Nihon Kajin Club”) un Japānas Nacionālās raidsabiedrības NHK akadēmiskā tankas studiju kursa pasniedzēja. Līdz 2020. gadam Konno bija žurnāla “International Tanka” redaktore un šajā žurnālā ir publicējusi dainu atdzejojumus japāņu valodā.

Konno dzejas veidu var arī uzlūkot par dzejprozu, kas poētiski, bet bez atskaņām apraksta ikdienas realitāti. Mari Konno tankas ir dienasgrāmatas fragmenti par viņas pieredzi Latvijā, kā savas valsts kultūras vēstnesei darbojoties šajā svešādajā zemē. Līdz šim neviens dzejnieks savu Latvijas pieredzi tankas žanrā nav aprakstījis.

Mari Konno par krājumu “Sniegs” teic: “Tas sākās 2008. gadā, kad iemīlējos kādā burvīgā Latvijas gobelēnā ar ziemas ainavu. Šis sniegs mani aizveda pie Latvijas cilvēkiem un Latvijas kultūras. Esmu ļoti gandarīta par to, ka “Orbīta” manas tankas izdevusi Latvijā.” 2008. gadā Mari Konno saņēma 34. Laikmetīgās tankas dzejnieku asociācijas balvu par krājumu “Hoshijo-rokka” (“Zvaigžņveida sniega kristāls”), 2016. gadā saņēmusi Japānas Tankas biedrības Augstāko apbalvojumu. 2010. gadā šī krājuma papildinātu izdevumu trijās valodās–japāņu, angļu un latviešu – publicējusi Tokijas izdevniecība “Kadokawa Shoten”. Dzejniece Latvijā 2010. un 2013. gadā piedalījusies “Dzejas dienās”. 2015. gadā viņa publicēja dzejas krājumu “Sniegs un Latvija” – nu tankas no šī krājuma ir publicētas grāmatā “Sniegs” japāņu, angļu, latviešu un krievu valodā.

В 2008 году Мари Конно награждена призом Ассоциации современных авторов танка за сборник “Hoshijo-rokka” («Кристалл в форме звезды»), а в 2016 получила почетную награду Японского общества танка. В 2010 этот сборник в дополненном виде и на трех языках — японском, английском и латышском вышел в токийском издательстве “Kadokawa Shoten”. В 2010 и 2013 годах поэтесса участвовала в латвийских «Днях поэзии», а в 2015 году она опубликовала поэтический сборник «Снег и Латвия» - танка из этого сборника на японском, английском, латышском и русском вошли в книгу «Снег».

Share