Māra Brašmane
Centrāltigus

19.00
"Centrāltirgus" by Māra Brašmane is composed of documentary photographs taken at Riga Central market, which was one of Māra’s preferred locations within the time period from 1965 untill 2017.

Limited edition of 500 copies
Hard cover
170x240 mm
96 pages
ISBN 978–9934-8476-8-4

The chronological order of this series is not only showing the life of the Central market - it’s changing through years and it’s typical characters. It also gives a possibility to observe the growth of the photographer’s vision and her pictures aesthetics development, and - probably the most precious - to follow our own attitude to random, at first sight, photoshots from the past. In the preface of the book, photograpy historian Alise Tifentale is sharing her personal memories about Riga Central market in 1990-ties and reflects on Māra Brašmane’s contribution into Latvian photography.

Māras Brašmanes grāmata «Centrāltirgus»».
Māras Brašmanes grāmata «Centrāltirgus» sastāv no dokumentāliem Rīgas Centrāltirgus fotouzņēmumiem, kas tapuši laikā no 1967. līdz 2017. gadam. Hronoloģiskā pieeja sērijai ne tikai sniedz priekšstatu par tirgus dzīves un personāžu maiņu, bet arī dod iespēju izsekot fotouzņēmumu estētikas izmaiņām, paša fotogrāfa skatījuma attīstībai un – iespējams pat visinteresantākais – skatītāja paša attieksmi pret šķietami nejaušiem pagātnes kadriem. Grāmatas priekšvārdā fotogrāfijas vēsturniece Alise Tīfentāle dalās personīgajās atmiņās par tirgus apmeklējumiem 1990. gados un aplūko Māras Brašmanes lomu Latvijas fotogrāfijā.

Share