Arvis Viguls
Fermi paradokss

9.00


mīkstie vāki
125x185 mm
104 lpp.
ISBN 978-9934-591-27-3

“Fermi paradokss” ir Vigula debija prozā. Grāmatā apkopoti pēdējos piecos gados tapuši stāsti. Kā
skaidro krājuma ieskaņā citētās Vikipēdijas rindas, “Fermi paradokss ir acīmredzama neatbilstība
starp varbūtības aprēķiniem par ārpuszemes civilizāciju eksistēšanu un zinātnisku pierādījumu
trūkumu par kontaktiem ar šādām civilizācijām.”
Autors Arvis Viguls par krājumu saka: “Grāmatas nosaukums, protams, ir metafora. Teju visi
stāstu varoņi tādā vai citādā veidā apdzīvo savu privāto, vientuļo planētu, nespēdami rast kontaktu
ar būtnēm tur, ārā, lielajā izplatījumā. Varētu teikt, ka “Fermi paradokss” ir grāmata par
neiespējamu komunikāciju, mentālo izolāciju un lielo vientulību, ar kuru katrs esam nākuši šai
pasaulē un kuru tā cenšamies apdzēst, meklēdami savu atspulgu citos.”
Grāmatas redaktors Vilis Kasims teic: "Arvja Vigula darbos smiekli vienmēr ir tikai rokas stiepiena
attālumā no sāpēm un smeldzes. Tāpat ir arī šajos stāstos, kas lasot šķiet kā pieredzējuša
meistara rokas darināti, lai gan ir Vigula debija prozā. “Fermi paradokss” ir valodiski un strukturāli
noslīpēts, emocionāli spēcīgs un bieži pārsteidzošs krājums, kas aizkustinās ne tikai viņa dzejas
cienītājus vien."

Share