Andrejs Ļevkins
Nekas, ka īstenībā to nevar redzēt

8.00


mīkstie vāki
125x185 mm
80 lpp.
ISBN 978-9934-591-26-6

Grāmatā apkopoti astoņi Ļevkina dzīves laikā periodikā publicēti prozas teksti. Guntis Berelis par Andreja Ļevkina daiļradi raksta: “(..) mēģināt ieklasificēt Ļevkina tekstus ierasto žanru tabulā ir visai bezcerīga nodarbošanās. Viņš nerakstīja ne romānus, ne garstāstus, ne stāstus – un ne tikai tāpēc, ka beidzamā gadsimta laikā žanru robežas ir vairāk nekā izplūdušas. Ļevkina teksti nesākas un nebeidzas, tie iznirst no pirmsvalodiskā haosa, uz brīdi it kā sakārtojas puslīdz pārredzamā (un teju saprotamā) ainavā, taču jau nākamajā mirklī ainava sairst sīkos fragmentos (..).”

Andrejs Ļevkins (1954–2023) bija rakstnieks, tulkotājs, žurnālists un redaktors – viens no sava laika nozīmīgākajiem pārstāvjiem modernisma literatūrā. Viņam bija izšķiroša loma neatkarīgās žurnālistikas attīstībā Latvijā padomju perioda beigās un postpadomju perioda sākumā.

Ļevkins bija rīdzinieks, 20. gadsimta astoņdesmitajods gados aktīvi darbojās vietējā pagrīdes kultūras dzīvē. Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā viņš bija žurnāla “Avots” krievvalodīgās versijas “Rodņik” redaktors, kas ar savu profesionālo darbību veicināja brīvās literatūras atsvabināšanu no padomju kontroles. Bijis autors un redaktors dažādos drukātos un tiešsaistes medijos, pēdējos vairāk nekā 10 gadus viņš ir bijis līdzredaktors tiešsaistes literārajam un mākslas projektam post(non)fiction.org. Kopš 2010. gada viņš bija pastāvīgs autors mākslas un kultūras portālā arterritory.com.

Andrejs Ļevkins ir gandrīz divdesmit prozas grāmatu un neskaitāmu mediju publikāciju autors. 2016. gadā izdevniecība “Orbīta” izdeva Ļevkina īsprozas krājumu “Dūmi miglā” Gunta Bereļa tulkojumā. Andreja Ļevkina darbi ir tulkoti arī angļu, vācu, poļu, somu un bulgāru valodās.
Sastādītajs – Aleksandrs Zapoļs.
Tulkojumi – Guntis Berelis, Arvis Kolmanis un Rimants Ziedonis.Tekstus pavada rakstnieka un tulkotāja Gunta Bereļa pēcvārds par Ļevkina tekstu specifiku un vietu Latvijas un plašāka reģiona literatūrā.

Share