Stikla Strenči
Glass Strenči
presale

45.00

Image of Stikla Strenči <BR> Glass Strenči<BR><span style="color: #FF0000;">presale


First edition of Glass Strenči is sold out, we are working on the second edition. Pre-order the book and get it first at the beginning of November 2020.

Fotogrāmata “Stikla Strenči” – tas ir stāsts par Strenču pilsētu laika posmā starp diviem pasaules kariem. Grāmata sastādīta no Strenču fotodarbnīcas fotonegatīvu attēliem – šie negatīvi atrodas Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīvā. Grāmata “Stikla Strenči”, vienlaikus palikdama vēstures dokuments, demonstrē laikmetīgu skatījumu uz arhīva fotogrāfiju. “To laiku vecmeistaru nākotnē vērstais skatiens saskatīja vienu, bet tagad tas krustojas ar mūsu skatienu, kas apguvis jau vēlāk izstrādāto fotovalodu un ko stipri ietekmējusi kinomāksla,” – priekšvārdā raksta Anna Volkova. ”Stikla Strenči” – tas ir stāsts par to, kā šie ļaudis varēja dzīvot, nevis par to, kā dzīvoja.

Grāmatā iekļauta vēsturnieka Kirila Kobrina eseja angļu un latviešu valodā.

Pirmā tirāžā grāmatas Stikla Strenči ir izpārdotā, mēs strādājam pie otra sējuma kurš iznāks Novembra sakumā. Jau tagad grāmatu var nopirkt un saņemt sava pastkastē tīko grāmata iznāks.

Limited edition of 400 copies
Soft cover
240x330 mm
204 pages
ISBN 978-9934-591-00-6

“Glass Strenči” is a book about what was possibly the most visually documented settlement in interwar Europe.

The creative collective “Orbita” in colaboration with photography editor Anna Volkova and designer Alexey Murashko has published a new book of photographs called “Glass Strenči” which contains an extensive selection of images from the archives of a photography studio in a Latvian town Strenči (now the archive is in the collection of the Latvian Museum of Photography). The book includes an essay by historian Kirill Kobrin.

The photographs created by the founder of the studio Dāvis Spunde, and his successors the Krauklis family, show a period in history when the Latvian nation was beginning to form after the newly acquired independence; they describe the daily life of the Latvian province hidden from “Big History” and, of course, the technical progress, which slowly but steadily changed the local life.

Книга фотографий «Stikla Strenči» -- это рассказ о жизни латвийского города Стренчи в период между двух мировых войн. Книга составлена из архивных изображений фотомастерской Стренчи коллекции Латвийского музея фотографии. Оставаясь документом истории, она демонстрирует современный взгляд на архивную фотографию. «Тогда взгляд старых мастеров, устремленный в будущее, видел одно, теперь он пересекается с нашим взглядом, уже освоившим выработанный позднее фото язык и находящийся под большим влиянием кинематографа», - пишет в предисловии составитель книги Анна Волкова. «Stikla Strenči» — это рассказ о том, как эти люди могли бы жить, а не о том как жили».

В книгу включено эссе историка Кирилла Кобрина на английском и латышском языках.

Первый тираж книги распродан, мы работаем над вторым изданием которое выйдет в начале ноября этого года. Сейчас вы можете купить книгу в предпродаже и получить ваш экземпляр по почте как только книга выйдет.

Эссе на русском можно прочитать на портале colta.ru

Share

Image of Stikla Strenči <BR> Glass Strenči<BR><span style="color: #FF0000;">presale Image of Stikla Strenči <BR> Glass Strenči<BR><span style="color: #FF0000;">presale Image of Stikla Strenči <BR> Glass Strenči<BR><span style="color: #FF0000;">presale Image of Stikla Strenči <BR> Glass Strenči<BR><span style="color: #FF0000;">presale